อีเมล์   www.cad.go.th กรมตรวจบัญชีสหกรณ์www.moac.go.th กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
Web Services การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี
ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท.
พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
SEVA 2010
Peer Group
DEACE 2009
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
ENG WAY 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช. GINFO ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ผลไม้ไทยในตลาดจีน
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
สินค้ากลุ่มอาชีพสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน http:smce.doae.go.th


map surin

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ..."สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ " ท่านสามารถติดต่อสำนักงานได้ที่ 158 หมู่ 2 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร. 0-4406-0556 โทรสาร. 0-4406-0556 Hotline 37767 E-mail : [email protected]
    1     2     3     4     5     6     7     8     9  
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดการจัดอบรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (11/01/2567)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (11/01/2567)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จำกัด (11/01/2567)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือนและต้นทุนประกอบอาชีพ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านตึกชุม หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพลบุรี (11/01/2567)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จำกัด (10/01/2567)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เข้าตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี (10/01/2567)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (09/01/2567)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์โคนมรัตนบุรี จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (09/01/2567)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เข้าตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี กลุ่มเกษตรกรทำนาเมืองแก สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 (09/01/2567)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์การเกษตรตำบลชุมแสง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 (09/01/2567)
อ่านทั้งหมด     
 

 
ข่าวประกาศ จัดซื้อจัดจ้างรายงานงบทดลอง 
ประกาศ เรื่องขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (11/04/2566)
ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (17/03/2566)
สตส.สุรินทร์ ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (21/12/2564)
สตส.สุรินทร์ ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (19/12/2564)
สตส.สุรินทร์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (07/12/2564)
อ่านทั้งหมด     
 

 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของทางราชการ จำนวน 1 รายการ (30/04/2562)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส (23/11/2561)
ข่าวประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซี้อรถบรรทุก (ดีเ ซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมล์ ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี (06/11/2561)
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซี้อรถบรรทุก (ดีเ ซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมล์ ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี (25/10/2561)
ข่าวประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซี้อรถบรรทุก (ดีเ ซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมล์ ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี .... (25/10/2561)
อ่านทั้งหมด     
 

 
ตั้งค่าพื้นฐานโปรแกรมบัญชีแยกประเภทGLเงินรับฝากDepositสินค้าInventoryระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ข้อควรปฏิบัตินวัตกรรม 
Icon (.vbs) แก้ให้ใช้งานโปรแกรม GL , deposit , inventory บน (Windows 11)
คู่มือแก้ให้ใช้งานโปรแกรม GL , deposit , inventory ได้บน Microsoft Edge (Windows 11)
วิธีแก้ไข internet explorer ใน windows-11 ให้ใช้งานได้บน chrome
แนวทางแก้ไขปัญหา โปรแกรม GL DEP เครื่องลูกไม่สามารถใช้งานได้
วิธีแก้ไข internet explorer ใน windows 11 ให้ใช้งานได้บน Microsoft Egde และการตั้งค่า ActiveX Control and Plugin
วิธีแก้ Font เพี้ยน ในระบบสมาชิกหุ้นและเงินให้กู้ 1.9 (Windows 10)
การตั้งค่า ActiveX Control and Plugin (Windows 10)
การแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถเปิดโปรแกรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
การตั้งค่า ActiveX Control and Plugin
วิธีการติดตั้ง AppServ
อ่านทั้งหมด     
 

 
หัวข้อ ที่ 1 ความรู้ที่จำเป็นต้องมีหัวข้อ ที่ 2 ความรู้ใหม่  
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0601/650 วันที่ 20 ก.ย. 59 เรื่องสภาพของกลุ่มเกษตรกรเมื่อศาลมีคำสั่งให้ล้มละลาย และเมื่อได้รับคำสั่งยกเลิกล้มละลาย
หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0216/ว 5114 วันที่ 16 มิ.ย. 42 การแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1104/10490 วันที่ 8 ต.ค. 42 เรื่องการสั่งเลิกสหกรณ์
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0406/399 วันที่14 ม.ค. 43 เรื่องรูปแบบและแนวทางการจัดทำรายงานการสอบบัญชีสหกรณ์ที่ชำระบัญชี
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 4 เม.ย. 43 เรื่องอัตราเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วในกรณีเลิกสหกรณ์
อ่านทั้งหมด     
 
 
 


 
boss64

 
« พฤษภาคม 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมถวายสัตปฎิญาณ
 
 

 
 
 
 

 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ภารกิจ
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ผังโครงสร้างสำนักงาน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • เครื่องมือทางการเงิน
 • ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
 • เว็บไซต์หน่วยงาน
 • Intranet
 • อีเมล์
 • ร้องเรียน/ร้องทุกข์
   

 • ระเบียบ

   
  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์
  ติดต่อได้ที่:สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ 158 หมู่ 2 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 
  โทร. 0-4406-0556 โทรสาร. 0-4406-0556, โทรศัพท์มือถือ. 092-780-0199 
  Google Maps --> คลิก
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  FONTSIZE
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1360 x 768 pixel
  Tool Tipsตัวช่วยเหลือ