อีเมล์   www.cad.go.th กรมตรวจบัญชีสหกรณ์www.moac.go.th กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
Web Services การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี
ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท.
พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
SEVA 2010
Peer Group
DEACE 2009
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
ENG WAY 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช. GINFO ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ผลไม้ไทยในตลาดจีน
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
สินค้ากลุ่มอาชีพสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน http:smce.doae.go.th


map surin

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ร่วมประชุมการมอบนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านทาง Facebook Live กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เข้ากำกับด้านการเงินการบัญชีและการควบคุมภายใน ของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เข้าประเมินความเสี่ยงและสแกนธุรกรรมสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์ประมงจังหวัดสุรินทร์ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลหนองระฆัง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เข้าประเมินความเสี่ยงและสแกนธุรกรรมสหกรณ์การเกษตรกาบเชิง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารา นาดี เพี้ยราม ท่าสว่าง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลเบิดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เข้าประเมินความเสี่ยงและสแกนธุรกรรมสหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เข้ากำกับด้านการเงินการบัญชีและประเมินการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ สอบทานหนี้ เงินรับฝากและทุนเรือนหุ้น ของสหกรณ์การเกษตรเมืองลีงโมเดล จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์การเกษตรลำดวน จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เข้าสอบบัญชีประจำปีของสหกรณ์การเกษตรเมืองลีงโมเดล จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์การเกษตรกาบเชิง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เข้าประเมินความเสี่ยงและสแกนธุรกรรมสหกรณ์การเกษตรสำโรงทาบ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ร่วมพิธีแถลงข่าวเปิดตัวตลาด Online : https://surinbest.com (ตลาดของดีเมืองสุรินทร์)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ร่วมพิธีเปิด"มหกรรมสินค้าชายแดนไทย-กัมพูชา"ประจำปี 2566

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ถัดไป>>

 
boss64

 
« กันยายน 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมถวายสัตปฎิญาณ
 
 

 
 
 
 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ภารกิจ
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ผังโครงสร้างสำนักงาน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • เครื่องมือทางการเงิน
 • ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
 • เว็บไซต์หน่วยงาน
 • Intranet
 • อีเมล์
 • ร้องเรียน/ร้องทุกข์
   

 • ระเบียบ

   
  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์
  ติดต่อได้ที่:สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ 158 หมู่ 2 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 
  โทร. 0-4406-0556 โทรสาร. 0-4406-0556, โทรศัพท์มือถือ. 092-780-0199 
  Google Maps --> คลิก
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  FONTSIZE
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1360 x 768 pixel
  Tool Tipsตัวช่วยเหลือ