จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 
 

สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม

  สตส.สุรินทร์ จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน/กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่นักเรียนและครู” ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (18/12/2557)
  สตส.สุรินทร์ ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (18/12/2557)
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ได้ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนในโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่งความสุขให้น้องน้อยบนดอยสูง (15/12/2557)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้เข้าร่วมสนองงานตามพระราชดำริ โดยจัดทำโครงการเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา : พัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชน สร้างโรงเรียนต้นแบบ ในถิ่นทุรกันดาร และในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ทางบัญชี
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมประชาคมภาวะเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ระดับจังหวัด (09/12/2557)
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ นำโดย นายสุพจน์ พรหมคุณ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมบุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมภาวะเศรษฐกิจและสังคม
  สตส.สุรินทร์ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ (09/12/2557)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ นำโดย นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ร่วมพิธีตักบาตรช่วงเช้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (05/12/2557)
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
อ่านทั้งหมด     


 
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
Web Services การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี
ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท.
พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
SEVA 2010
Peer Group
DEACE 2009
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
ENG WAY 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช. GINFO ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ผลไม้ไทยในตลาดจีน
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย