อีเมล์   www.cad.go.th กรมตรวจบัญชีสหกรณ์www.moac.go.th กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
Web Services การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี
ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท.
พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
SEVA 2010
Peer Group
DEACE 2009
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
ENG WAY 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช. GINFO ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ผลไม้ไทยในตลาดจีน
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย

สินค้ากลุ่มอาชีพสหกรณ์วิสาหกิจชุมชน http:smce.doae.go.th

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Tool Tipsตัวช่วยเหลือ
FONTSIZE
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์..."สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ " ท่านสามารถติดต่อสำนักงานได้ที่ 158 หมู่ 2 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร. 0-4404-0003 โทรสาร. 0-4404-0142 Hotline 37767 E-mail : cadsr@cad.go.th
 
mu2
 
สตส.สร. ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ในโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2560 .. (22/11/2560)
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ นำโดยนางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ในโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนแนงมุดวิทยา ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี
สตส.สร. จัดอบรมโครงการศิลปาชีพหลักสูตร การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ... (22/11/2560)
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ มอบหมายให้สายสอบบัญชีที่ 2 จัดอบรมโครงการศิลปาชีพ หลักสูตร การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ หมู่บ้านแกใหญ่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จ.สุรินทร์และในวันที่21 พฤศจิกายน 2560จัดอบรม ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบัวเชด อ.บัวเชด จังหวัดสุรินทร์
สตส.สร. นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หน.สร ลงพื้นร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร โดยมีนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที.. (20/11/2560)
นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ลงพื้นร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร โดยมีนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อพบปะเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด ณ จุดรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ ปี 2560/61 สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด สาขาหนองผือ ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
สตส.สุรินทร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 (14/11/2560)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์และปวงชนชาวไทยตลอดมา โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี
สตส.สุรินทร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดี ศรีณรงค์จางวาง(ปุม) เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาค่ายสุรินทรภักดี (09/11/2560)
วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ มอบหมายให้นายอรรถพล บุญสรรค์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดี ศรีณรงค์จางวาง(ปุม) เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาค่ายสุรินทรภักดี ณ กองกำกับหารตำรวจตระเวนชายเเดนที่ 21 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
สตส.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ (09/11/2560)
วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ มอบหมายให้นายอรรถพล บุญสรรค์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
อ่านทั้งหมด     
 
paga
 
ข่าวประกาศ จัดซื้อจัดจ้างรายงานงบทดลอง 
ประกาศ สตส.สุรินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศ สตส.สุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการประจำปี งบประมาณ 2561
ประกาศ สตส.สุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ
ประกาศ สตส.สุรินทร์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ประกาศ สตส.สุรินทร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
อ่านทั้งหมด     
 
pagsom
 
 
ong
 
ตั้งค่าพื้นฐานโปรแกรมบัญชีแยกประเภท GLเงินรับฝาก Depositสินค้า Inventoryระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
การแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถเปิดโปรแกรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
การตั้งค่า ActiveX Control and Plugin
วิธีการติดตั้ง AppServ
คู่มือการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานโปรแกรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อ่านทั้งหมด     
 
tomtob
 
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
ร้องเรียน ร้องทุกข์      ความเห็น / สอบถาม / ปัญหา ประเด็นทั่วไป 1 2
งานตรวจบัญชีสหกรณ์      ความเห็น / สอบถาม / ปัญหา เกี่ยวกับงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 2 0
boos

 
« พฤศจิกายน 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
จุลสารที่น่าติดตาม.. คลิกเลย!!!!!!
 
ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมถวายสัตปฎิญาณ