www.moac.go.th กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
วิสัยทัศน์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร ให้เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร ค่านิยม : มีจิตมุ่งบริการ (Service Mind) งานสัมฤทธิ์ผลและมีคุณภาพ (Quality and Result Orientation) ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง (Moral Courage)
 
 

 
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
Web Services การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี
ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท.
พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
SEVA 2010
Peer Group
DEACE 2009
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
ENG WAY 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช. GINFO ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ผลไม้ไทยในตลาดจีน
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย

สินค้ากลุ่มอาชีพสหกรณ์วิสาหกิจชุมชน http:smce.doae.go.th

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Tool Tipsตัวช่วยเหลือ
FONTSIZE

 

    1     2     3     4     5     6     7     8     9  
 
 
  สตส.สุรินทร์ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (02/05/2559)
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดสุรินทร์ โดยได้ร่วมจัดคลินิกและนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ การจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร
  สตส.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี และแถลงงบแสดงฐานะการเงิน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดาราธิวาสขนาดมอญ จำกัด (29/04/2559)
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ มอบหมาย นางสมทรง จันทร์ชื่น นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี และแถลงงบแสดงฐานะการเงิน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดาราธิวาสขนาดมอญ จำกัด
  สตส.สุรินทร์ เข้าร่วมจัดทำเวทีชุมชน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพการผลิต ปี 2559 (29/04/2559)
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 นางอมรรัตน์ เอกอนัต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ พรหมคุณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมจัดทำเวทีชุมชน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพการผลิต ปี 2559
  สตส.สุรินทร์ ร่วมสังเกตุการณ์ โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้วปี 2558/59 (29/04/2559)
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นางไพลิน ดวงบุปผา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมสังเกตุการณ์ โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้วปี 2558/59
  สตส.สุรินทร์ ได้เข้ากำกับสอนแนะการจัดทำบัญชีตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (29/04/2559)
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นางไพลิน ดวงบุปผา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้ากำกับสอนแนะการจัดทำบัญชีตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559
  สตส.สุรินทร์ เข้ากำกับสอนแนะการจัดทำบัญชีตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (29/04/2559)
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นางสาวสาวิตรี สุกดาว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้ากำกับสอนแนะการจัดทำบัญชีตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559
อ่านทั้งหมด     
 
 
ข่าวประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ตุลาคม 2558
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2559
อ่านทั้งหมด     
 
 
ตั้งค่าพื้นฐานโปรแกรมบัญชีแยกประเภท GLเงินรับฝาก Depositสินค้า Inventoryระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
การแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถเปิดโปรแกรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
การตั้งค่า ActiveX Control and Plugin
วิธีการติดตั้ง AppServ
คู่มือการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานโปรแกรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อ่านทั้งหมด     
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
ร้องเรียน ร้องทุกข์      ความเห็น / สอบถาม / ปัญหา ประเด็นทั่วไป 1 2
งานตรวจบัญชีสหกรณ์      ความเห็น / สอบถาม / ปัญหา เกี่ยวกับงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 2 0
ค้นหา
 
 
 

 
 
 
« พฤษภาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
จุลสารที่น่าติดตาม.. คลิกเลย!!!!!!
 
ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมถวายสัตปฎิญาณ