www.moac.go.th กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
Tab Color
 
 

 
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
Web Services การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี
ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท.
พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
SEVA 2010
Peer Group
DEACE 2009
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
ENG WAY 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช. GINFO ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ผลไม้ไทยในตลาดจีน
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย

สินค้ากลุ่มอาชีพสหกรณ์วิสาหกิจชุมชน http:smce.doae.go.th

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Tool Tipsตัวช่วยเหลือ
FONTSIZE
    1     2     3     4     5     6     7  
 
 
  สตส.สุรินทร์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์โคเนื้อชุมพลบุรี จำกัด (26/08/2559)
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นางอารยา แก้วบุตรดี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และคณะ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์โคเนื้อชุมพลบุรี จำกัด
  สตส.สุรินทร์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์โคเนื้อสร้างอาชีพและเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองเรือ จำกัด (26/08/2559)
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นางสาวพรประภา กระแสโสม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์โคเนื้อสร้างอาชีพและเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองเรือ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์โคเนื้อสร้างอาชีพและเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองเรือ จำกัด
  สตส.สุรินทร์ ร่วมเป็นวิทยากร การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ (26/08/2559)
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ได้มอบหมาย นางอารยา แก้วบุตรดี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากร การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
  สตส.สุรินทร์ ร่วมงานสภากาแฟประจำเดือน สิงหาคม 2559 (26/08/2559)
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ นำโดยนางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ร่วมงานสภากาแฟประจำเดือน สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังและธนาคารเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
  สตส.สุรินทร์ ร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์การเกษตรเขวาสินรินทร์ จำกัด (25/08/2559)
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ได้มอบหมาย นางสาวสาวิตรี สุกดาว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์การเกษตรเขวาสินรินทร์ จำกัด
  สตส.สุรินทร์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และการยกระดับชั้นสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (19/08/2559)
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 08:30 น. นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ ห้วหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ มอบหมายให้ นายสุพจน์ พรหมคุณ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และการยกระดับชั้นสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมรัตนสุวรรณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์
อ่านทั้งหมด     
 
 
ข่าวประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ตุลาคม 2558
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกประจำปีงบประมาณ 2559
อ่านทั้งหมด     
 
 
ตั้งค่าพื้นฐานโปรแกรมบัญชีแยกประเภท GLเงินรับฝาก Depositสินค้า Inventoryระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
การแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถเปิดโปรแกรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
การตั้งค่า ActiveX Control and Plugin
วิธีการติดตั้ง AppServ
คู่มือการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานโปรแกรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อ่านทั้งหมด     
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
ร้องเรียน ร้องทุกข์      ความเห็น / สอบถาม / ปัญหา ประเด็นทั่วไป 1 2
งานตรวจบัญชีสหกรณ์      ความเห็น / สอบถาม / ปัญหา เกี่ยวกับงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 2 0
 
 
 

 
 
 
« สิงหาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
จุลสารที่น่าติดตาม.. คลิกเลย!!!!!!
 
ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมถวายสัตปฎิญาณ