จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 
สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม

 สตส.สุรินทร์ ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557     
 สตส.สุรินทร์ ร่วมปลูกไม้ผลยืนต้นตามโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558   
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์   
  สตส.สุรินทร์ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตข้าวเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร
 
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ
ประกาศ สตส.สุรินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
อ่านทั้งหมด     


 
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
Web Services การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี
ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท.
พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
SEVA 2010
Peer Group
DEACE 2009
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
ENG WAY 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช. GINFO ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ผลไม้ไทยในตลาดจีน
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย