www.moac.go.th กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำขวัญประจำจังหวัดสุรินทร์ :: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม.. ^ ^
 
 
 
 
 
ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมถวายสัตปฎิญาณ
 

 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
 
 
    1     2     3     4     5  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตระแสง จำกัด (25/03/2558)
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ โดยนายสุพจน์ พรหมคุณ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
  สตส.สร เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (20/03/2558)
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 นำโดย นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 และ นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยางพาราภายใต้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร (20/03/2558)
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ โดย นางอนงค์พร กุลัดนาม ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
  สตส. สุรินทร์ จัดพิธีรับพระราชทาน เข็มที่ระลึก “ตราสัญลักษณ์ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” (20/03/2558)
วันที่ 19 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ นำโดย นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้จัดพิธีรับพระราชทาน เข็มที่ระลึก “ตราสัญลักษณ์ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี”
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เป็นวิทยากรอบรมการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ปี งบประมาณ 2558 (20/03/2558)
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ นำโดย นายสุพจน์ พรหมคุณ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ร่วมจัดนิทรรศการงานการพัฒนาคุณภาพและสินค้าข้าวหอมมะลิสุรินทร์ สู่มาตรฐานสากล (19/03/2558)
วันพุธที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ นำโดย นายสุพจน์ พรหมคุณ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมบุคลากรในสังกัด
อ่านทั้งหมด     
 
ข่าวประกาศ
 
 
ข่าวประกาศสอบราคา
 
 
โปรแกรมระบบตรวจบัญชีสหกรณ์
 
ตั้งค่าพื้นฐานโปรแกรมบัญชีแยกประเภท GLเงินรับฝาก Depositสินค้า Inventoryระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
การแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถเปิดโปรแกรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
การตั้งค่า ActiveX Control and Plugin
วิธีการติดตั้ง AppServ
คู่มือการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานโปรแกรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อ่านทั้งหมด     
 
 
 
« มีนาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 

 
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
Web Services การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี
ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท.
พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
SEVA 2010
Peer Group
DEACE 2009
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
ENG WAY 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช. GINFO ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ผลไม้ไทยในตลาดจีน
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย

สินค้ากลุ่มอาชีพสหกรณ์วิสาหกิจชุมชน http:smce.doae.go.th