จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม

สตส.สุรินทร์ จัดโครงการสัมมนา "รวมพลคนทำบัญชีสามัคคีปรองดอง"
สตส.สุรินทร์ ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการ “รณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา”
สตส.สุรินทร์ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สตส.สุรินทร์ ร่วมพีธีทำบุญตักบาตร เพื่อความปรองดองสมานฉันท์และคืนความสุขให้คนในชาติ
สตส.สุรินทร์ ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และร่วมพิธีเปิดศูนย์การช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตร จังหวัดสุรินทร์
อ่านทั้งหมด     
ประกาศ สตส.สุรินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
ประกาศ สตส.สุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
ประกาศ สตส.สุรินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
ประกาศ สตส.สุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง พนักงานธุรการ
ประกาศ สตส.สุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง พนักงานธุรการ
อ่านทั้งหมด     

COOP HUB CAD HUB
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
Web Services การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี
ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท.
พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
SEVA 2010
Peer Group
DEACE 2009
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
ENG WAY 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช. GINFO ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ผลไม้ไทยในตลาดจีน
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย